KROGH er et konsulenthus, som har specialiseret sig i HR & Ledelse. Gennem mange års arbejde med HR og ledelse bygger KROGH på dokumenteret erfaring og track record fra bl.a. store industrikoncerner.

KROGH har fokus på rådgivning omkring tiltrækning, fastholdelse og udvikling af talenter og er omdrejningspunktet for samarbejde med kunderne.

KROGH er et alternativ til traditionelle konsulenthuse. Med afsæt i et strategisk perspektiv målrettes samarbejdet med kunden ud fra tre kundedimensioner – (kundens) kerneydelser, (kundens) kunder og (kundens) medarbejdere.

Du er altid velkommen til at kontakte mig

Johnni Krogh
tlf: +45 30 52 21 07
mail: jk@johnnikrogh.dk

jk_linkedin jk_skype jk_twitter jk_xing

Om Krogh

KROGH ejes og ledes af Johnni Krogh, som etablerede virksomheden i 2008 under navnet HR4Business. Johnni Krogh har en erhvervskarriere inden for Ledelse, HR og Uddannelse.
Det teoretiske fundament er en lederuddannelse fra Forsvaret samt en Diplomlederuddannelse. Dette fundament er suppleret med virksomhedsrettede kompetencegivende uddannelser som Projektchefuddannelsen fra Nykredit og Siemens Global People and Business Management Program.

Læs mere om vores Global Talent Management her

“Johnni er særdeles kundeorienteret og har altid fokus på forretningens behov og hvad, der har værdi for dem. Han reagerer hurtigt og professionelt på forandringer og sikrer sig, at de nødvendige justeringer skaber merværdi for forretningen.” […læs mere]
LARS TERP – HR DIRECTOR, SIEMENS DANMARK
Det teoretiske fundament er udbygget med bl.a. følgende karriereforløb:
2010-15 Head of Talent Acquisition Siemens Danmark
2007-09 HR-D Consultant Bang & Olufsen
2005-07 HR Business Partner Jyske Bank
2000-04 Senior Consultant Nykredit

 

Executive Recruitment

Tiltrækning og fastholdelse af talenter er en af de vigtigste konkurrenceparametre i at drive virksomhed. Talenternes adfærd og viden er afgørende for at skabe resultater og indtjening til virksomheden.

Kundernes strategi er udgangspunktet for Executive Recruitment. Rekrutteringen er forankret i en proces, hvor der skabes et direkte link mellem virksomhedens målsætning og de kompetencer, virksomheden ønsker at tiltrække og udvikle.

KROGH arbejder med evidensbaseret personvurdering, som på objektiv vis afdækker talenters adfærd og faglig viden. Til afklaring af adfærd anvendes erhvervspsykologiske adfærdsværktøjer, som via dialog skaber et fundament for vurdering af talentets grundlæggende reaktionsmønstre.

Et tæt sammenspil mellem kunden og KROGH er medvirkende til at finde og udvælge netop det talent, som har den rette balance mellem personlig adfærd, faglige færdigheder og udviklingspotentiale.

Executive Recruitment
Search & Selection
Headhunting
Inhouse recruitment
Interim recruitment
Strategisk rådgivning om personvurdering

ikon1

Excellence Leadership

Lederens opgave er at skabe balance mellem kerneydelser, produkter og medarbejdere. Denne balance er styret af lederens evne til at skabe resultater igennem medarbejderens performance. Lederen skal samtidig sørge for at udvikle uudnyttet potentiale ud fra medarbejderens aktuelle adfærd og faglig viden.

KROGH rådgiver virksomheder i management og leadership. Ledelsesværktøjer, metoder, teknikker og processer, som bygger på forskning og erfaring, danner basis for træning og udvikling af ledere. KROGH optimerer lederens evne til at skabe resultater igennem det performance- og potentialemiks, som organisationen indeholder.

Excellence Leadership:
Forandringsledelse
Situationsbestemt ledelse
360 graders lederprofil
Den svære kritiske samtale
Konflikthåndteringikon2

Strategic HR

Virksomhedens evne til at skabe samspil mellem kerneydelser, kunder og medarbejdere er afgørende for at få succes og skabe indtjening. Balance mellem disse elementer er opskriften på virksomhedens succes.

Forståelse for og indsigt i (de) mekanismer, som gør det svært at drive virksomhed, er altafgørende for, at virksomheden kan agere i forhold til kerneydelser, kunder og medarbejdere.

Strategisk HR bidrager til at omsætte tanker og visioner til strategi, handling og mål. En række anerkendte strategi- og ledelsesværktøjer anvendes til at fremme virksomhedens performance og potentiale.

KROGH bidrager til at få udarbejdet en strategi eller at få sat perspektiv på virksomhedens vision og målsætning samt at få omsat det til målbare, handlingsorienterede aktiviteter.
Strategisk HR tager afsæt i virksomhedens organisation og rådgiver om optimering og effektivisering, som skaber optimal balance mellem de tre dimensioner.

Strategic HR:
Talent & Performance Management
Employer Branding
Learning & Development
HR Business Partnering
Mobility & on-boarding
Interim HR Consulting

ikon3